Costos d'impressió

Sistemes d’Impressió

El nostre servei de consultoria analitza el cost real que suposa pel teu negoci i les maneres de reduir o optimitzar aquest cost.

Costos d’impressió

Tot i que cada dia es fa servir menys, la impressió en paper és encara vital per molts negocis, però no tots són conscients del cost real que suposa cada full imprès. És per això que mitjançant el nostre servei de consultoria, analitzem el cost real que suposa pel teu negoci i les maneres de reduir o optimitzar aquest cost.

Perquè una impressora no només suposa un desemborsament en tintes o tòners, sinó que l’estona que passem esperant que un document s’imprimeixi, s’escanegi o a executar qualsevol tasca en xarxa suposa un cost en temps traduït també en un cost econòmic.

Per tant, per resoldre la incògnita de saber quin equip i tipus d’impressió convé més pel teu negoci, els grans desemborsaments inicials a l’hora d’adquirir un equip d’impressió adequat per aquestes necessitats, i després, els consumibles més adients i al millor preu, fem un estudi i una posterior assessoria sobre la solució més adequada quant a elecció entre compra, rènting o lloguer de maquinària, i reducció del cost per impressió en el teu resum anual de costos.

Treballa amb nosaltres!

De la mà dels millors fabricants i proveïdors

Oferim serveis i solucions innovadors i punters de la mà dels principals fabricants líders de hardware i sofware per posar el millor servei i les millors solucions a prop de les grans empreses i usuaris finals.